Social Inclusion Opportunities

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ABONNEER NU

MATCH
Blijf op de hoogte van de volgende activiteiten van MATCH!

F O L L O W on F A C E B O O K
Website
Email
Je kunt het in de volgende talen lezen:

Bulgarian  -  Italian  -  Dutch  -  Catalan  -  Greek  -  Bosnian  -  English

Nieuwsbrief #1

 

MATCH - Hoe sport inclusiever te maken

Sport is een voorbeeldig hulpmiddel om sociale integratie te bevorderen en is van toepassing op alle groepen sociaal uitgesloten jongeren, zoals vluchtelingen en asielzoekers en migranten. Mensen die in de periferie van de samenleving leven, ervaren uitdagingen op economisch en sociaal niveau en worden geconfronteerd met obstakels en levensuitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden en die moeten worden aangepakt met instrumenten zoals sport om hen te “empoweren” en te motiveren

Match social inclusion opportunities, is een 2-jarig project dat mede wordt gefinancierd door het Erasmus + -programma, een samenwerkingsverband op sportgebied, welk is bedoeld om participatie van asielzoekers, vluchtelingen en lokale jongeren aan sportactiviteiten te bevorderen en te verhogen. Tevens een  constructief dialoog tussen verschillende sociale groepen te creëren.
Het project heeft tot doel de samenwerking tussen de sociale sector en de sportsector te versterken om de op het gebied van onderwijs en sport verworven vaardigheden wederzijds te benutten. Deze sectoren hebben, in navolging van de internationale training over het gebruik van sport als een instrument voor sociale inclusie die afgelopen juni plaatsvond in Palermo (Italië), de gelegenheid om jonge inwoners en mensen met een migratieachtergrond op te leiden tot 'sportopvoeders' dit najaar . Met de ondersteuning van sporttrainers eb coaches, jeugdwerkers en partners zullen de betrokken jongeren de vaardigheden die ze hebben verworven, gaan toepassen in de verschillende lokale activiteiten die plaatsvinden in de zes betrokken landen (Italië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Griekenland, Nederland , Spanje), waaronder: implementatie van sporttoernooien gericht op jongeren en de doelgroepen, renovatie van openbare ruimtes ten behoeve van sport, organisatie van antiracistische festivals, enz.
Voorbereiding op internationale cursus - Nieuws uit Spanje

 
 
Na het identificeren en selecteren van het team dat medio juli deelnam aan de International Training Course (ITC) in Palermo, hebben we verschillende meetings gehouden om ons voor te bereiden en te praten over sport om sport  als een inclusie-instrument te gebruiken én om de “best practice” binnen onze gemeenschap te identificeren. Op deze manier hebben we inhoud van de ITC aan het team geïntroduceerd en zijn we ook gaan nadenken over hoe we de volgende interventies van het MATCH-project in onze stad Banyoles kunnen ontwikkelen.
Tijdens deze bijeenkomsten besprak het team initiatieven voor sport en sociale inclusie die al in Banyoles worden ontwikkeld. Afgezien van verschillende kleine groepen, werken sommige programma's met deze onderwerpen zoals 'Tarda Jove' (Jonge namiddag) of 'Futbol Net' (schoon voetbal).
Dit gesprek zorgde ervoor dat er een discussie ontstond in de groep welke soorten activiteiten interessant kunnen zijn om te implementeren en om de bestaande te verbeteren en aan te vullen. Een van de belangrijkste conclusies was dat de gemeenschap moest erkennen dat het programma / de activiteit  hun capaciteit om zich te betrekken bij de organisatie en het onderhoud te vergroten, zodat dit een sleutelfactor voor succes kan worden.
De meeting was heel interessant omdat elke deelnemer verschillende aspecten kende van de activiteiten die op dit moment worden gehouden, voornamelijk gericht op mensen tussen 14 en 18 jaar oud, en we beseffen dat ze kunnen worden aangevuld met andere om oudere mensen te bereiken. Ook hebben we gemerkt dat programma's lokale mensen met migranten niet combineren.
Het hele team was volledig betrokken bij de doelstellingen van het project en de mogelijkheid om een ​​nieuwe activiteit uit te voeren. Dit is erg belangrijk om het succes en de follow-up van de projectdoelstellingen te waarborgen.
Interessante vergaderingen, goede conclusies en geweldige opwarming voor het ITC van Palermo !!
Internationale training cursus "Inclusieve sport"
 
    
Van 15 tot 22 juli 2017 vond de International Training Course (ITC) "Inclusive Sport" plaats in Palermo (Italië), georganiseerd door CESIE. ITC verzamelde een groot aantal sporttrainers en jeugdwerkers uit de partnerlanden, met het doel praktische ervaringen op het gebied van sociale integratie te delen en te bespreken. De ITC wilde met name de beste methoden, hulpmiddelen en competenties selecteren die nodig zijn voor de sociale integratie en inclusie van vluchtelingen asielzoekers en andere sociaal kwetsbare groepen, een van de vereisten voor de implementatie van het MATCH-project.
Tijdens een intensieve acht dagen leerden de deelnemers elkaar heel goed kennen, werkten ze samen en werkten ze samen, deelden ze hun verschillende ervaringen en vooral ontwikkelden ze een gemeenschappelijk trainingsprogramma door al hun verschillende, maar unieke ervaringen in het werken met de asielzoekers te combineren. sociaal gehandicapte jongeren. Elke dag bestond het ITC uit groeps- en teamwork, ijsbrekende spellen, presentaties en vruchtbare discussies, en elke dag werd verrijkt door verschillende sociale evenementen, zoals interculturele bazaar en outdoor-activiteiten. Een van de meest nuttige activiteiten was specifiek georganiseerd om het werk met kansarme groepen in reële situaties te presenteren. Daarom kregen de deelnemers de kans om kansarme gebieden in Palermo te bezoeken, waar lokale verenigingen bottom-upacties voor sociale inclusie ontwikkelen.
Als je de resultaten van ITC wilt samenvatten, zou je kunnen zeggen dat een groep van verschillende mensen, afkomstig uit verschillende delen van Europa, verschillende instellingen, achtergronden en contexten, als een team hebben samengewerkt gedurende zeven dagen, denkend aan en van elkaar leerden. om de volgende conclusies te trekken
Sport is een voorbeeldig instrument voor de implementatie van sociale inclusie en is van toepassing op alle groepen sociaal uitgesloten jongeren
Ondanks culturele verschillen lijken uitdagingen met betrekking tot de kwestie van sociale uitsluiting allemaal erg op elkaar
Sport als een utilitair hulpmiddel is veelzijdig, niet alleen voor de toepassing ervan bij sociale inclusie, maar ook voor de toepassing ervan in hoe sociale insluiting moet worden waargenomen
Na afloop van de internationale training keerden alle deelnemers terug naar hun respectievelijke landen, klaar om lokale trainingscursussen te ontwerpen en te organiseren met nieuwe kennis en praktische ervaring en om alles wat ze hebben geleerd te delen en over te dragen aan toekomstige sporttrainers en jeugdwerkers.
 
Lifetime adventure - een getuigenis over de internationale trainingscursus
 

Mijn naam is Yolena en ik wil je graag vertellen over het avontuur in Palermo (Italië) dat vol met prachtige ervaringen zat. In de training, verbonden met integratie en sport, ontmoette ik ongeveer 30 mensen, die ik helemaal niet kende, maar aan het eind echt “close” mee werd.
Het programma was vrij intensief - we waren druk van 9 tot 5 met een lunchpauze van een uur en wat koffiepauzes. In de eerste dagen waren de sessies meer theoretisch; de dagen daarna zaten  meer praktische en actieve activiteiten, spelletjes en oefeningen.
We hadden veel discussies, verbonden met het onderwerp en spraken over hoe deze groepen denken en hoe ze gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd. Iedereen is het erover eens dat sport een goede manier is om dit te doen , of het nu een competitief spel is of gewoon plezier, terwijl je beweegt. We bespraken ook de relaties tussen de coach en het team, hoe een evenement te organiseren en wat de fundamentele verschillen zijn tussen formeel, niet-formeel en informeel onderwijs.
Het hoogtepunt van de training voor mij was het bezoek in Palermo. We gingen naar een districtsgebied - ZEN - waar HANDALA, een vrijwillige vereniging gevestigd in Palermo, ons de echte kijk op de situatie in de arme districten liet zien. Voor sommigen van ons was het iets dat we bijna nooit hebben gezien. Het feit dat er echt actieve mensen zijn die manieren proberen te vinden om de kwaliteit van het leven van kinderen en mensen te verbeteren door middel van sport en andere educatieve hulpmiddelen, is optimistisch. En dus kwam de tijd om naar huis te gaan snel. Het was onbetwistbaar moeilijk om deze plaats te verlaten en terug te gaan naar onze dagelijkse routine. We namen afscheid, wisselden onze contacten uit en vlogen naar onze landen met het idee dat we een aantal mooie dingen hebben gecreëerd die je een levenlang zal blijven herinneren.
 
Yolena uit Bulgarija


 
Leerervaring van een deelnemer
 
Hier vindt u een kort interview met Bah David Ngu, vertegenwoordiger van Greek Forum Refugees en deelnemer aan de ITC in Palermo.
 
Welke indrukken had u toen de ITC in Palermo begon en wanneer het klaar was?
Mijn indruk toen ITC begon en eindigde was zo diepgaand tot in mijn hart omdat ik wist dat ik mensen uit andere landen zou ontmoeten die me zullen helpen om de dingen te leren die ik nog niet ken en ik de ervaringen die ik wel kan kon terug geven. Aan het einde van de ITC besefte ik dat ik veel kennis van de ITC had opgedaan.
 
Wat heb je de ITC-deelnemers gegeven en wat heb je van hen gekregen?
Ik denk dat ik mijn best heb gedaan om mezelf te laten zien aan de deelnemers en hen deelgenoot heb kunnen maken van mijn ervaringen. Zoals ik ook het beste van de deelnemers heb mogen ontvangen. De ervaring en kennis die ik heb opgedaan toont aan dat de ITC erg goed was.

 

Hoe ga je deze leerervaring overdragen als je eenmaal terug bent in Griekenland?
Ik geloof dat ik mijn leerervaring zal overdragen door alles wat ik heb geleerd en ervaren tijdens de ITC in Palermo toe te passen op diegenen die zijn getroffen door sociale en economische conflicten, en niet te vergeten de samenleving en de hele Griekse gemeenschap.


 
Hoe kan sport, vanuit uw persoonlijke en professionele ervaring, een instrument zijn voor sociale integratie voor vluchtelingen?
Vanuit mijn persoonlijke en professionele ervaring kan sport een hulpmiddel zijn voor sociale integratie van asielzoekers en vluchtelingen door mensen bij elkaar te brengen, gemeenschappen te bouwen en houdingen van xenofobie en racisme te bestrijden. Sport heeft de kracht en het potentieel om een ​​belangrijke bijdrage te leveren aan de integratie van migranten en vluchtelingen in de samenleving, waarbij de nadruk ligt op de werkeloosheid van jongeren.


 
Wil je je beste herinneringen aan het ITC in Palermo delen?
Mijn beste herinneringen, ik kan niet stoppen met denken aan de zoete herinneringen aan ITC in Palermo, zullen voor altijd bij me blijven. Ik weet niet waar ik moet beginnen, omdat alles voor mij een mooie herinnering was. Leuke vrienden en de manier waarop we met elkaar omgingen, het was eigenlijk net een familie bijeenkomst. Ten tweede was de omgeving vriendelijk, de training zelf was leuk en leerzaam en de ervaring die ik kreeg van de medecursisten was gewoon ONVERGETELIJK.
 
Blijf op de hoogte van de volgende activiteiten van MATCH!
 
• www.matchinclusion.eu
• www.facebook.com/MatchEuProject
• info@matchinclusion.eu
 

 

Project Coordinator

Project Partners
 
             

                                                                          

Our mailing address is:
info@matchinclusion.eu
Our website: www.matchinclusion.eu

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.