Društvena inkluzija i jednake mogućnosti

Prijavite se za naš newsletter

PRETPLATITE SADA

MATCH
Ostanite u toku s idućim MATCH aktivnostima!

F O L L O W on F A C E B O O K
Website
Email
You can read it in the following languages: 

Bulgarian  -  Italian  -  Dutch  -  Catalan  -  Greek  -  Bosnian  -  English

2. bilten 

Sport je odlično sredstvo koje spaja ljude, a jedan od mogućih rezultata je društveno uključivanje različitih života i različitih staza.

Ovo je drugi bilten projekta MATCH koji ima za cilj da promoviše društvenu inkluziju i jednake mogućnosti za mlade ljude koji pripadaju ugroženim skupinama i to kroz učešće u sportskim aktivnostima.
NOVOSTI IZ BUGARSKE
 
Udruženje Footura je sprovela lokalne aktivnosti obuke iz projekta MATCH - sa više od 40 učesnika iz kruga mladih koji su izloženi riziku od društvene isključenosti, kao i predstavnici migrantskih zajednica. Slogan seminara i sportskih aktivnosti bila je "Povećati društvenu inkluziju i jednake mogućnosti za izbjeglice i ugrožene mlade lokalne ljude podsticanjem i povećanjem učešća u sportskim aktivnostima".

Uradili smo dva modula u vidu obuke - prva u vidu aktivnosti koje su trajale dva dana (21.10.2017 - 22.10.2017), a druga u vidu aktivnosti koje su trajale tri dana (od 01.12.2017 do 03.12.2017).
Imali smo mnogo mladih ljudi sa migrantskim porijeklom, većinom iz Avganistana. Među bugarskim mladim učesnicima, imali smo nekoliko mladih ugroženih u društvenom, ekonomskom i geografskom kontekstu.

Tokom ovih aktivnosti imali smo posebnog gosta: Asya, delegat mladih u UN. Svi učesnici bili su zainteresovani za sport, a posebno za društvenu važnost i dimenzije sporta.
 
Počeli smo sa određenim uvodnim temama kao što su: "Prezentacije rada udruženja Footura-a, Projekt MATCH i Trening Kurs", "Očekivanja, vjerovanja i zabrinutosti učesnika", "Koje su prednosti učešća u TK-u", "Pregled lokalnih sastanaka" itd. Zatim smo predstavili svoje kvalifikovane moderatore - učesnike trening kursa u Palermu koji se održao nekoliko mjeseci ranije, koji su ponudili niz interesantnih prezentacija i diskusija učesnika, u skladu sa ciljevima i idejama projekta, kao i trenutnim statusom društvenih procesa i mogućnosti za društvenu inkluziju (kroz sport). Teme naših moderatora odgovarala su njihovim profilima rada – radnicima sa mladom populacijom i sportskim trenerima.
 
Također smo imali posebno učešće Ventsislav Stoykova – sportskog stručnjaka u projektu MATCH, koji je održao dvije diskusije na teme: "Treniranje sporta u društvenoj inkluziji - pregled" i "Uloga trenera".
 
Svi su imali posebne majice sa logom MATCH-a, a timovi su održali izazovnu fudbalsku utakmicu, u kojoj nije bilo pobjednika ali sa puno pozitivnih emocija i prijateljskih trenutaka.
SPORT I INKLUZIJA U GRČKOJ
 
In January 2018 it was time for our Refugee Team’s trainings “Coaching Sport in social inclusion” to take off. The sessions started with the president of the Greek Forum of Refugees, Yonous Muhammadi, making a presentation of the project and how it is a tool for connection, interaction and inclusion.
U januaru 2018. došlo je vrijeme da započnu treninzi našeg tima za izbjeglice "Podučavanje sporta u cilju društvene inkluzije". Uvodnu sesiju je održao predsjednik Grčkog Foruma izbjeglica Yonous Muhammadi prezentacijom projekta kao sredstvom za povezivanje, interakciju i inkluziju. Mohamed iz Alžira i Najib iz Avganistana su se vratili  nekoliko mjeseci ranije, kako bi objasnili kako je trening kurs u Palermu izgledao. Međutim, priča ovdje nije od velikog značaja, pa su je pratile uzbudljive igre povjerenja i grupnog rada, koje su bile prijeko potrebne jer se radilo o grupi ljudi koji ne govore istim jezikom.
Josephine Ngendakumana, rukovodilac projekta MATCH-a, koji je prisustvovao sve vrijeme i pažljivo pratio proces, se zahvalio svima jer su pokazali zainteresovanost i doprinijeli radu i zabavi.

 
ISKUSTVO HOLANĐANA
 
Prije nekoliko mjeseci, putovali smo u Palermo na projekat MATCH, kako bismo se  pridružili kursu o sportu i društvenoj inkluziji. Tokom kursa u Palermu, prikupili smo sve potrebne informacije, koje smo zajedno sa našim stečenim iskustvom ponijeli doma, kako bismo realizovali trodnevni trening oko centra za tražioce azila sa azilantima, izbjeglicama, mještanima i ugroženim grupama.
Prije svega, tokom trodnevnog treninga objasnili smo cilj MATCH projekta, naše radno iskustvo i ono što smo naučili u Palermu. Potom pružili smo našoj ciljnoj grupi sve informacije koje se tiču ​​trodnevnog treninga. Tokom ova tri dana, zamislili smo moguće probleme kako bismo iskusili praktične aktivnosti i implementirali vještine vezane za sport i društvenu inkluziju. Nakon trodnevnog treninga, učesnici su naučili:
- Prednosti i vrijednosti sporta
- Vještine organizacije i komunikacije
- TVažnost učešća mladih u    sportskim aktivnostima
- Kako osmisliti sportske aktivnosti  vezane za društvenu inkluziju
 
GLAS IZ KATALONIJE
TOvo je kratak intervju sportskog stručnjaka iz Banyoles-a, Oriola J. sa učesnikom Lokalnog trening kursa Miquel Solis-om, sa ciljem da se predstavi na koji način je trening osmišljen, koja su njegova očekivanja i kakvo je njegovo iskustvo tokom i nakon aktivnosti. Lokalni trening kurs u Banyolesu održan je tokom novembra i decembra 2017. Učesnici trening kursa, koji su bili različitog porijekla, su uglavnom bili fokusirani na sport kao optimalni alat u sprovođenju društvene inkluzije. Predstavljenja je kombinacija teoretskih i praktičnih časova, kao i poziv za kreiranje novih ideja tokom sesija.
ITALIJA: PODUČAVANJE SPORTA U SPROVOĐENJU DRUŠTVENE INKLUZIJE
 
U decembru 2017. godine, u Palermu (Italija) održan je lokalni kurs „Podučavanje sporta u sprovođenju društvene inkluzije“, u trajanju od pet dana, a koji je okupio 20 mladih imigranata iz Afrike (Kamerun, Gambija, Gvineja, Mali, Nigerija, Senegal) i mještane iz CEPa, osjetljivog područja u Palermu.
Tokom treninga učesnici su prvo naučili kako se međusobno upoznati uz pomoć igrica i grupnog rada. Kada se u njima probudio timski duh, kroz neformalne aktivnosti počeli su sticati različite vještine i znanja o sportu i društvenoj inkluziji.
Nakon razgovora o stereotipima, učesnici su otkrili Antirazzista Mediterraneo, dobru praksu na lokalnom nivou, gdje se primjenjuju sportske aktivnosti u borbi protiv društvene isključenosti.
Trećeg dana učesnici su imali priliku da saznaju nešto više o mogućim povredama te kako osigurati sigurnost u sportskim aktivnostima. Konkretno, naučili su da je vježba neophodna, te na koji način ista može sprovesti uz pomoć nekoliko predmeta. Već sljedeći dan, mogli su pokazati nova znanja u praksi, organizirajući nogometni turnir u složenom kvartu grada Palermo.
Posljednji ali i ne manje bitan zadatak je bio da učesnici isplaniraju sportske aktivnosti sa djecom. Zadatak je bio da osmisle program a koji će uključivati sport ili igru iz njihove zemlje, također i informaciju o određenom broju učesnika/djece i neophodnih predmeta. Ova zadnja aktivnost bila je neophodna za implementaciju pratećih aktivnosti. U narednih nekoliko mjeseci učesnici će sprovesti sportske i edukativne aktivnosti sa mladima u javnom prostoru koji će biti renoviran.
LOKALNI TRENING KURS U SARAJEVU

Lokalni trening kurs u Sarajevu baziran je na iskustvima i znanjima stečenim tokom Trening kursa u Palermu. Veliki broj zainteresovanih studenata i ostalih interesnih institucija je predavačima pomoglo da prezentiraju svoj iskustva i u konačnici sprovedu trening. Neki od učesnika su nam pomogli da izrazimo kreativnost u našim prezentacijama i "igrama", ali su i doprinijeli našem obučavanju drugih kako se ponašati prema ljudima koji su društveno isključeni.
Obuka je trajala pet dana. Prvog dana predstavili smo naš program i razgovarali o glavnim ciljevima treninga. Nakon toga, predavači su upoznali učesnike sa konceptom Inkluzije: doc.dr. Dino Mujkić je govorio na temu “ Uključivanje nasuprot isključivanje“ -  Prilike i odnosi unutar EU i između EU i BiH, dok. je prof.dr. Izet Rađo govorio na temu „Sport kao instrument za izgradnju i poštivanje ljudi različitog socijalnog porijekla“.

Predavanja su bila vrlo korisna, posebno jer su prezentirana u sistemu društvene inkluzije i različitih ciljnih grupa. Sva predavanja koja su predstavljena zasnovana su na ličnom iskustvu, što je takođe dovelo do osećaja empatije i pozitivne energije.
Između svake sesije, praktične aktivnosti bile su u obliku "igara". Pored toga, konkretno, primijetili smo da su naši učesnici uživali u igricama koje su ih zbližile i pomogle da prepoznaju važnosti društvene uključenosti, jer su igre dizajnirane tako da izazovu timski rad, povjerenje i razumijevanje.
Vjerujemo da smo predstavili koncept i važnost inkluzije, i da smo iste također prenijeli drugim učesnicima. I naposljetku nadamo se smo kroz sport uspjeli probuditi volonterski duh i mogućnosti društvene inkluzije.

 

Project Coordinator

Project Partners
 
             


Our mailing address is:
info@matchinclusion.eu
Our website: www.matchinclusion.eu

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.