Social Inclusion Opportunities

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ABONNEER NU

MATCH
Blijf op de hoogte van de volgende activiteiten van MATCH!

F O L L O W on F A C E B O O K
Website
Email
Je kunt het in de volgende talen lezen:

Bulgarian  -  Italian  -  Dutch  -  Catalan  -  Greek  -  Bosnian  -  English

Nieuwsbrief #2

Sport is een geweldig hulpmiddel dat bruggen bouwt tussen mensen, en een van de mogelijke resultaten is de sociale inclusie van verschillende levens en verschillende wegen.

Dit is de tweede nieuwsbrief van het MATCH-project, die sociale inclusie en gelijke kansen voor kansarme jongeren wil bevorderen door deel te nemen aan sportactiviteiten.
NIEUWS UIT BULGARIA 
Vereniging Footura implementeerde de lokale trainingscursusactiviteiten in het MATCH-project - met meer dan 40 deelnemers uit de kringen van jongeren met een risico op sociale uitsluiting en achterstand, evenals vertegenwoordigers van de migrantengemeenschappen. De slogan van het seminarie en de sportactiviteiten was: "Sociale inclusie en gelijke kansen voor vluchtelingen en kansarme jonge lokale mensen vergroten door de deelname aan sportactiviteiten te bevorderen en te vergroten".
We hebben de twee modules voor trainingstoepassingen gedaan: de eerste één op de twee activiteitendagen (21.10.2017 - 22.10.2017) en de tweede - in 3 activiteitendagen (van 01.12.2017 tot 03.12.2017). 
We hadden veel jongeren met een migrantenachtergrond, de meesten uit Afghanistan. Onder de Bulgaarse jongeren hadden we verschillende kansarme jongeren in een sociale, economische en geografische context.
Tijdens deze activiteiten hadden we een speciale gast: Asya, een jongerenafgevaardigde in de VN. Alle deelnemers waren geïnteresseerd in sport, en met name in de sociale betekenis en dimensies van sport.
 
We zijn begonnen met een aantal inleidende onderwerpen als "Presentaties van het werk van Footura, het Match-project en de trainingscursus zelf", "De verwachtingen van de deelnemers, de meningen en zorgen", "Wat zijn de voordelen van deelname aan Match TC", "Overzicht van lokale Meetings ", enz. Vervolgens introduceerden we onze gekwalificeerde facilitators - deelnemers aan de training in Palermo een paar maanden eerder, die een aantal interessante presentaties en discussies van de deelnemers aanboden, zowel gedicteerd door de doelstellingen en ideeën van het project, als zoals door de huidige status van sociale processen en kansen voor sociale inclusie (door middel van sport). De onderwerpen van onze facilitators kwamen overeen met hun activiteitenprofielen - jeugdwerkers en sportcoaches.

 
We hadden een speciale deelname van Ventsislav Stoykov - Sportdeskundige in het Match-project, die twee discussies hield met de volgende onderwerpen: "Coaching van sport in sociale inclusie - samenvatting" en "Rol van de coach".
 
Iedereen had een speciaal wedstrijd-T-shirt en de teams hadden een uitdagende voetbalwedstrijd en eindigden zonder winnaar maar met veel positieve emoties en vriendelijke momenten.
 
SPORT EN INCLUSIE IN GRIEKENLAND
In JanuIn januari 2018 was het tijd voor de trainingen van ons Refugee Team "Coaching Sport in sociale insluiting" om van start te gaan. De sessies begonnen met de president van het Griekse vluchtelingenforum, Yonous Muhammadi, met een presentatie van het project en hoe het een hulpmiddel is voor verbinding, interactie en inclusie. 
Mohammed uit Algerije en Najib uit Afghanistan kwamen om beurten vertellen over hun opleiding in Palermo eerder in het jaar. Spreken is hier echter niet het punt, dus volgden er spannende games van vertrouwen en groepsopbouw, zo hard nodig binnen een groep mensen die samen wilden werken zonder dezelfde taalvaardigheden.
Niettemin is het exclusief een mannelijke aangelegenheid! Josephine Ngendakumana, de projectmanager van MATCH, die waakzaam alles heeft bijgewoond, bedankte iedereen voor het komen, meedoen  en het bijdragen aan zowel het beoogde werk als het plezier!
Afspraken voor de volgende sessie in het veld, de laatste, zijn gemaakt en coach Simplice rondde het spelen van muziek af op zijn djembe als laatste warming-up voor de groep.
 
DE NEDERLANDSE ERVARING
Een paar maanden geleden reisden we naar Palermo voor het Match-project. Om deel te nemen aan de cursus over sport en sociale inclusie. We namen alle informatie en ervaringen tijdens deze cursus mee naar onze eigen landen om de 3-voltijds trainingsdagen rond het Asielzoekerscentrum met asielzoekers, vluchtelingen, lokale bevolking / achtergestelde groepen te implementeren.
Allereerst hebben we tijdens de driedaagse training het doel van het MATCH-project, onze werkachtergrond en wat we in Palermo geleerd hebben uitgelegd. Ten tweede hebben we onze trainingsgroep voorzien van alle informatie over de driedaagse training. Tijdens deze 3 dagen bouwden we de onderwerpen van de trainingscursus op om praktische activiteiten te ervaren en de vaardigheden met betrekking tot sport en sociale inclusie te implementeren. Na de driedaagse training leerden de deelnemers:
De voordelen en waarden van sport
Organisatie-encommunicatievaardigheden
Het belang van deelname van jongeren én vluchtelingen aan sportactiviteiten
Hoe een gereedschapskist met sportactiviteiten met betrekking tot sociale integratie te creëren.
 
STEM VAN CATALUGNA 
Dit is een kort interview met de Sportexpert van Banyoles, Oriol J. aan een deelnemer aan de Local Training-cursus, Miquel Solis, om te laten zien hoe het seminarie werd ontwikkeld, wat zijn verwachtingen waren en wat zijn ervaring was tijdens en na de activiteit. De lokale training in Banyoles vond plaats in november en december 2017. Deelnemers met verschillende achtergronden en achtergronden namen deel aan de lessen die vooral waren gericht op het hebben van een visie op sport als een optimale tool om aan sociale inclusie te werken. Een combinatie van theoretische en praktische lessen werd uitgevoerd, ook deelnemers uitnodigend om nieuwe ideeën te geven tijdens de sessies
ITALIË: COACHING SPORT IN SOCIALE INCLUSIE 
 
In december 2017 vond de lokale training Coaching sport in Social Inclusion plaats, die 5 dagen duurde, in Palermo (Italië), waarbij 20 jonge migranten uit Afrika (Kameroen, Gambia, Guinee, Mali, Nigeria, Senegal) en de lokale bevolking van CEP betrokken waren , een gevoelig gebied van Palermo.
Tijdens de training leerden de deelnemers elkaar eerst beter kennen door middel van energizers en teambuildingactiviteiten. Vanaf het moment dat de teamgeest daar was, verwierven ze andere vaardigheden en kennis over sport en sociale inclusie door niet-formele activiteiten.
Na het praten over stereotypen, ontdekten de deelnemers Mediterraneo Antirazzista, een lokale “good practice”/voorbeeld, die sportactiviteiten gebruikt om sociale uitsluiting te bestrijden.
Op de derde dag kregen deelnemers de kans om meer te weten te komen over mogelijke blessures en meer in het algemeen over de veiligheid hoe deze binnen sportactiviteiten te waarborgen. In het bijzonder leerden ze over de noodzaak van “oefening/praktijk” en hoe ze met weinig materialen dit kunnen bewerkstelligen. Ze zouden deze nieuwe kennis de volgende dag in de praktijk kunnen brengen door een voetbaltoernooi te organiseren in een complexe buurt van de stad Palermo.
Last but not least kregen deelnemers de taak om sportactiviteiten met kinderen te plannen. Ze moesten een agenda organiseren met een sport / spel uit hun land, met een bepaald aantal kinderen en materialen. Deze laatste activiteit was nodig voor de uitvoering van de volgende activiteiten. In de komende maanden zullen deelnemers inderdaad sport- en educatieve activiteiten uitvoeren met jongeren in een openbare ruimte die zal worden gerenoveerd.
LOKALE TRAINING CURSUS IN SARAJEVO 

De lokale trainingscursus in Sarajevo was gebaseerd op de ervaringen en kennis die was opgedaan tijdens de internationale trainingscursus in Palermo. Het grote aantal geïnteresseerde studenten en andere gerelateerde instellingen maakte het voor de docenten van het LTC gemakkelijker om het beoogde materiaal te presenteren en de training uit te voeren. Sommige deelnemers hebben ons geholpen onze creativiteit te uiten in het presenteren van het materiaal en de 'games', maar hebben ook bijgedragen aan het leren van anderen hoe ze zich moeten gedragen tegenover mensen die sociaal buitengesloten zijn.
De training vond plaats over een periode van vijf dagen. Op de eerste dag presenteerden we onze agenda en bespraken we de belangrijkste doelen van de training. Nadien introduceerden docenten het concept Inclusie: bijvoorbeeld, Dr. Dino Mujkić gaf een lezing over inclusie versus uitsluiting, kansen en relaties binnen de EU, en tussen EU en BiH, terwijl Dr. Izet Rađo sprak over sport als een hulpmiddel voor het opbouwen van respect en begrip tussen mensen met verschillende sociale achtergronden.
De lezingen die volgden waren ook erg nuttig, vooral omdat ze werden gepresenteerd door mensen die werken in het systeem van sociale inclusie en met verschillende doelgroepen. Alle lezingen die werden gepresenteerd waren gebaseerd op persoonlijke ervaringen, die voor de andere docenten en deelnemers ook het gevoel van mededogen en positieve energie naar voren brachten.
Tussen elke sessie werden praktische activiteiten gehouden in de vorm van 'games'. Bovendien hebben we specifiek opgemerkt dat onze deelnemers genoten hebben van de spellen; het bracht hen bij elkaar en gaf hen een volledig begrip van sociale integratie, omdat de spellen ontworpen waren om teamwerk, vertrouwen en begrip op riepen.
We zijn van mening dat we het concept en het belang van inclusie hebben gepresenteerd en dat we de ervaringen en kennis aan andere deelnemers hebben kunnen doorgeven. Het belangrijkste is dat we belangstelling gewerkt hebben voor  vrijwilligers werk en  hebben geleid tot sociale inclusiemogelijkheden door middel van sport.

 

 

Project Coordinator

Project Partners
 
             


Our mailing address is:
info@matchinclusion.eu
Our website: www.matchinclusion.eu

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.